Ponúkame certifikované brikety

 

 
 
Dodávame palety pre Weber terranova
 
Oprava paliet, palety pre Kaufland, recyklácia dreveného odpadu
 
Profesionálne palety pre Lagermax
 
Našepalety využíva aj obchodný reťazec Lidl
 
Vykupujeme palety,predávame palety, palety od nás má aj MILSY
 
Kvalitu našich paliet si pochvaľuje aj firma LIEHOVARY a LIKÉRKY

Palety

 

Paleta je základom jednotného spôsobu ukladania materiálov. Je určená pre manipuláciu, dopravu, distribúciu a skladovanie takmer všetkých produktov. Palety sú tradične zhotovované z dreva. V Európe sú však už 25 rokov používané plastové palety, ktorých podiel na celkovom európskom trhu je 8%. Podiel plastových paliet na trhu neustále stúpa vzhľadom k zákonným opatreniam týkajúcich sa úprav drevených paliet a ich vynikajúcim vlastnostiam v porovnaní s drevenými paletami. 

 

  • Tepelné úpravy drevených paliet Pallets USA, Austrália, Kanada, Nový Zéland a Čína vyžadujú, aby drevené palety mali osvedčenie, že neobsahujú škodcov. Aby boli drevené palety považované za čisté od škodcov, musia byť podrobené tepelnej úprave alebo zaplynovaním metylbromidom.

 

 


 

Plastové palety

 

 

V prípade plastových paliet nie je nutné ich podrobovať úprave týkajúcej sa výskytu škodcov, a sú tiež vzhľadom na ich životnosť lacnejšie ako palety drevené. V dôsledku toho sú výbornou alternatívou drevených paliet a stávajú sa stále obľúbenejšími pri manipulácii s materiálmi. Výhodami plastových paliet sú mimo iných vynikajúca hygiena, stála kvalita a rozmery, neprítomnosť odštepkov alebo prasklín, nulová absorbcia vody a relatívne nízka hmotnosť.

 

  • Plastové palety sú odolné voči poveternostným vplyvom, ich stohovaním, či zasúvaním sa dosahuje vynikajúce využitie priestoru, môžu byť jednoducho opravované alebo nahradené a môžu byť rôzne sfarbené alebo označené.

 

 

Vhodnosť plastových paliet pre ich správne použitie závisí od piatich faktorov. Paleta musí byť pri prechode distribučným systémom schopná niesť zaťaženie a musí odolávať deformáciám v zaťaženom stave. Musí odolávať podmienkam prostredia, v ktorom prebiehajú príslušné operácie, a musí byť schopná absolvovať jeden alebo viac transportných cyklov v závislosti na príslušnom distribučnom systéme. Palety musia byť kompatibilné so zariadením používaným pri balení a manipulácii s materiálmi, a aby obchodná transakcia bola ekonomická, musí byť cena palety primeraná hodnote dopravovaného produktu.